Màn LED P2 Sự kiện “Đường tới tương lai” tại JW Marriot – Kích thước 8m x 4m

Tại JW Marriot – Kích thước 8m x 4m