Màn LED P3 sự kiện “Gắn kết thành công” 1

Tại Grand Ballroom – Kích thước 6m x 4m