Màn LED P3 sự kiện Rendenzvous tại Crowne Plaza – Kích thước 7m2

Tại Crowne Plaza – Kích thước 7m2