Màn LED P5 sự kiện âm nhạc 1

Tại Công viên Thống nhất – Kích thước 25m2