màn hình LED fixed cố định

Tại AMART SPORTS – Kích thước 10m2