Màn LED P3 tại Vạn Hoa – Kích thước 10m2

Tại Vạn Hoa – Kích thước 10m2