Màn hình LED VEGA

Màn LED P3

Tại JW Marriot – Kích thước 14m x 4m